Komiksová výzva

Festival KOMA vyhlašuje komiksovou výzvu! Přihlaste svůj komiks na téma UPGRADE!


Uzávěrka: do 18. 7. 2021
Formát: kratší komiksy do 15 stran, formát A4 až A2, pdf nebo jpg
Kam posílat? opencall@festivalkoma.cz
Vybrané komiksy budou vystaveny po celou dobu festivalu.
Část vybraných děl bude publikována v komiksovém katalogu festivalu KOMA 2021.

KOMA je mezinárodní festival, jehož cílem je prezentovat zvláště současnou komiksovou tvorbu. Komiksové iniciativy Komixxx projekt z.s., galerie Šaufenstr a časopis Aargh! spojily své síly a už posedmé představují nejrůznější podoby komiksu a současného umění jako dva provázané světy. Výstavy, živé malování, výtvarné instalace, symposia, filmové projekce, workshopy, komiksový trh, koncerty, divadlo, storytelling – to je živoucí organismus festivalu KOMA, který se odehraje v prostorách brněnské Káznice od 7. do 10. října 2021.

Tématem letošního ročníku je UPGRADE - zlepšení, inovace, termín používaný zejména v technologickém světě v oblasti software a hardware jako výměna výrobku za novější verzi téhož produktu. Termín, který pronikl do běžného slovníku mladých generací a původního spojení se příliš nedrží. Naopak v dnešním světě pojem můžeme používat na generační posun ve smyslu technologickém, sociálním i ideovém. Upgrade jako přeměna od původního, funkčního a zaběhlého k další vývojové, mediální úrovni, která nemusí být nutně vylepšená, ale může teprve procházet prověřováním. Upgrade jako technologická inovace a implementace na produkt a uživatele. Mediální vývoj a jeho odraz v dnešní společnosti. Proměna komunikace od klasických analogových médií, fotografie, filmu k sociálním médiím, virtuální realitě a hernímu průmyslu, jež se projektuje do společnosti a jejího chování. Upgrade jako zkoumání antropologického vylepšování a změn. V komiksovém pojetí na poli sci-fi a hi-tech antropomorfních a humanoidních utopií, tolik oblíbených v americkém heroickém komiksu. Generační upgrade – každá nová (digitální) generace (stále kratší) je „upgradem” generace předchozí.

Upgrade vtažený k nejen domácí komiksové tradici a jejímu udržování a uzpůsobování současnému světu. Jak moc nutná je dramaturgická změna a narušování dlouhodobě přítomných fenoménů a postav v českém komiksu? V českém prostředí není běžné, aby tradiční komiksová postava dlouhodobě ožívala pod taktovkou nových tvůrců, kteří by si vzali za úkol nejen udržet její kontinuitu, ale také ji přizpůsobit nové realitě.
Je na Vaší představivosti, jak si se slovem UPGRADE poradíte a jak jej zpracujete do příběhu! Technice a jazyku se meze nekladou, uvítáme jak díla hotová, tak rozpracovaná. Neplatí, že bychom vybírali pouze hotová díla, nicméně budeme za ně radši. Do dramaturgického výběru půjdou díla v takové podobě, v které je od Vás obdržíme do 18. 7. 2021.

Pro více informací nám můžete napsat na opencall@festivalkoma.cz nebo info@festivalkoma.cz

OPEN CALL 2021 | KOMA: UPGRADE

7. ročník (mezi)národního festivalu KOMA 2021

datum konání: 7. – 10. 10. 2021

místo konání: Káznice na Cejlu, Bratislavská 68, Brno

Atmosféra loňského ročníku KOMA 2020: https://www.youtube.com/watch?v=lUQIQBXqHu4