Zdeněk Sedláček (CZ) - Na vlnách undergroundu: český nezávislý komiks 70. a 80. let

Prezentace

neděle 7. října 2018 13:30


Kdo jsem? Tuto otázku si pokládá hlavní postava v díle Vladimíra Tučapského Pouť do země Šafránu. Podobně jako ona, tak i generace mladých tvůrců komiksu hledala svou identitu, skrze niž by byla schopna vyjádřit své pocity, postoje a východiska, což jim oficiální umělecká scéna neumožňovala. Vytvořili si tak vlastní nezávislý svět, který představoval jednu z mála možností, jak utéct od každodenní šedi normalizační reality.