Toy_Box (CZ) – Komiksová tvůrčí dílna

Workshop

sobota 12. října 2019 12:30


sobota 12. října 2019 14:00


Workshop bude mít dvě volně na sebe navazující části přepůlené vernisáží výstavy Komiksové učebnice komiksu. Zájemci se mohou zúčastnit jedné či obou dílen, anebo třeba jen vernisáže. Na druhou část workshopu bude spuštěna registrace s omezenou kapacitou.

12:30-13:15 první část workshopu (bez omezené kapacity)
13:30-14:00 vernisáž Komiksové učebnice komiksu (bez omezené kapacity)
14:00-16:30 druhá část workshopu (omezená kapacita, REGISTRACE ZDE)

Toy_Box, unikátní úkaz, osobitá světlice na české výtvarné a především komiksové scéně navštíví festival KOMA.
Pokud se v díle snažíme dosáhnout Gesamtkunstwerku, v případě této výtvarnice můžeme mluvit o GesamtkunstMensch. Její podnětné různorodé aktivity jsou spředeny z nitek, klíčících v různých obdobích (jejího) života. Autorka v sobě sublimuje jak základy scenáristické a literární tvorby, tak výtvarného projevu, sociálně angažované názorové profilace - a především citlivé lidské bytosti, jež existenci svébytně a přesto poeticky vnímá a své sdělení předává světu vizuálně-narativní komiksovou formou.

V průběhu prezentace Komiksové učebnice komiksu ve 13:30 Toy_Box představí racionální způsob, jak projít komiksovou tvorbou od úplného počátku až ke zdárnému dotažení do finále. Řeč (a diskuze) bude o tom, jak pracovat na poli komiksové tvorby, která je v souběhu požadavků a nároků na autora extrémně náročná, a úspěšně dokončit komiks bez finálního energického sebezničení. S účastníky bude propluto jednotlivými stadii vzniku komiksu od prvotního impulzu a útržků nápadů, k formulaci námětu a z něj krystalizujícího příběhu, snoubícího k sobě scénář, společně pak dále ke storyboardu, layoutu, testům a konečnému finálnímu komiksu.
Jedinečnou příležitostí bude možnost zkusit si podle prezentovaného postupu a dílčích zkušeností s Toy_Box vytvořit vlastní komiks.