COMICBOOK SHOP

Jako každý rok bude po celý festival část prostoru vyhrazena knižnímu trhu, kde budete moci nahlédnout a nakoupit komiksy a další tiskoviny různých nakladatelů a umělců. Více o jednotlivých subjektech zjistíte na odkazech níže.

Nakladatelé / Vydavatelé:
Meander
No Ordinary Heroes
Bylo nebylo
Kudla Press
Fatcat Press
Časopis FŮD
Take Take Take
XRXmag
Vulkán Gallery (HU)

Umělci a další subjekty:
ZAVKA (PL)
Attila Stark (HU)
UUTĚRKY
Artrafika