Seminart (CZ) – Milník jako komiks, komiks jako milník?

Diskuze

neděle 13. října 2019 14:00


Komiks. To není pouze svět nepřemožitelných mužů s nadpřirozenými schopnostmi. Obsahová i výtvarná rozmanitost, široká dostupnost a srozumitelný jazyk z něj činí univerzální médium schopné zprostředkovat široké spektrum politicko-společenských témat. Laickému ale i odbornému čtenáři tak mohou odkrýt významné historické momenty vepsané i do zdánlivě banálních příběhů. Jaké jsou však největší milníky v dějinách komiksu? A kdy je zas největším milníkem komiks samotný?
Na tyto i další otázky se pokusí odpovědět odborníci z oblasti historie, dějin umění a umělci samotní na mezioborovém studentském diskusním fóru Seminart ze Semináře dějin umění FF Masarykovy univerzity v Brně.