Laydeez do Comics (CZ) – Žena 2.0 aneb Existuje nová verze ženství?

Prezentace

sobota 12. října 2019 15:30


Již třetí letní sympozium uskupení Laydeez do Comics Praha. Osm českých komiksových autorek, jedno téma a společných sedm dní na divokém českém severu! Co z toho může vzejít? Komiksová výstava, samozřejmě! Téma ŽENA 2.0 přivedlo kurátorky k otázce, nakolik se ženy měnily, mění a měnit budou. Existuje nová verze ženství, a co to obnáší? Ať už se jedná o změny v rámci životních fází, postoje k životu nebo pohledu společnosti… Inspirace bylo dost.