Kristýna Gregorová (CZ) – Controll Pills

Výstava

sobota 6. října 2018 14:00


Komiks Hormonální pilulky (Controll Pills) je osobní zpovědí autorčiny největší životní změny. S hormonální antikoncepcí má po světě zkušenost velké množství žen a ne každá tuší, jaké nástrahy to s sebou často nese. Ať už pro ženu samotnou nebo globálně pro společnost a celý svět. Osmistránkový komiks vznikl v ateliéru Narativní kresby pod vedením Jakuba Woynarowského na Akademii v Krakově.


Letos poprvé vyhlásil Mezinárodní komiksový festival KOMA opencall neboli otevřenou komiksovou výzvu. Pozvali jsme všechny profesionály i amatéry, nadšence a fanoušky k účasti na festivalu, a to pod tématem OHROŽENÉ DRUHY, které nás letos zastřešují. Limitů bylo málo - formát do A2, délka do 15 stránek, blízkost tématu. Sešlo se nám krásných 23 navržených či dokončených komiksů, z nichž jsme vybrali desítku nejzajímavějších. Vybraní umělci jsou ilustrátoři, malíři i běžní nadšenci, kteří prošli kurzem nebo kreslí do šuplíku. Zpracovaná látka je taktéž různorodá, ale hlavně inspirativní. Tzv. opencallisté zaplnili svými nápady mnohé tematické mezery v našem programu, za což jim srdečně děkujeme!