Jaromír Plachý (CZ) – Menšiny

Výstava

sobota 6. října 2018 14:00


"Český rozhlas vysílá porno". Jedna z mnoha tuzemských pseudokauz, jenž přiměla Jaromíra Plachého zareagovat na téma démonizace odlišného, které u nás bývá podle autora rovněž často dovedeno až ke komické absurditě.


Letos poprvé vyhlásil Mezinárodní komiksový festival KOMA opencall neboli otevřenou komiksovou výzvu. Pozvali jsme všechny profesionály i amatéry, nadšence a fanoušky k účasti na festivalu, a to pod tématem OHROŽENÉ DRUHY, které nás letos zastřešují. Limitů bylo málo - formát do A2, délka do 15 stránek, blízkost tématu. Sešlo se nám krásných 23 navržených či dokončených komiksů, z nichž jsme vybrali desítku nejzajímavějších. Vybraní umělci jsou ilustrátoři, malíři i běžní nadšenci, kteří prošli kurzem nebo kreslí do šuplíku. Zpracovaná látka je taktéž různorodá, ale hlavně inspirativní. Tzv. opencallisté zaplnili svými nápady mnohé tematické mezery v našem programu, za což jim srdečně děkujeme!