Generace 89 (CZ, SK)

Výstava

čtvrtek 10. října 2019 17:30


Rok 1989 a pád komunismu znamenaly významný milník také pro český a slovenský komiks. Příležitost dostalo nové autorské pokolení, později pojmenované Generace 89, které po letech restrikcí náhle mohlo svobodně publikovat. Boom kreslených příběhů sice trval jen do roku 1993, kdy se komiksy po střetu s tržní ekonomikou opět na čas uložily k zimnímu spánku, přesto po sobě tato autorská vlna zanechala výraznou stopu. Výstava představuje výběr z prací čtrnácti kreslířů a předjímá stejnojmennou antologii, která vyjde v listopadu 2019.


Autoři: Jozef Gertli Danglár, Jan Patrik Krásný, Bohumil Fencl, Richard Broschardt, Karel Zeman, Jiří Grbavčic, Vladimír Tučapský, Jan Komárková, Libor Páv, Fero Mráz, Pavol Bratský, Lubomír Hlavsa, Miroslav Schönberg, Vladimír Hanuš