Časopis FŮD (CZ) – Holky, tady máte hadr

Výstava

sobota 12. října 2019 15:00


Série plakátů Holky, tady máte hadr je založena na kritickém postoji vůči xenofobii a stereotypům spojeným se sexualitou a genderovými rolemi. Kurátorky oslovily jedenáct umělců a umělkyň z pěti zemí k vytvoření plakátů týkajícího se těchto témat. Něktěří z oslovených umělců se silně zaměřují na společensky angažovanou tvorbu a mohou být bez pochyby označeni jako vizuální aktivisté. Pro jiné jsou tato témata jen jednou z mnoha oblastí, které je zajímají. Protože význam vizuální kultury v dnešním světě stále sílí, práce takového druhu mohou být nejen způsobem, jak se s podobnými problémy osobně vyrovnat, ale také mocným nástrojem pro společenskou změnu.
Vedle výstavy plakátů vydáváme také zin s rozhovory se všemi účastníky výstavy. Rozhovory se zaměřují především na genderové role a stereotypy v současném komiksu, na nezávislou zinovou kulturu a společenskou roli ilustrace.


Vystavující: Els Dillen (BE), Anna Dea Djuraas (DK), Valentine Gallardo (BE), Ida Neverdahl (N), Marie Novotná (CZ), Nikolas Petrlík (CZ), Justine Sarlat (FR), Morgane Somville (BE), Pauline Spira (BE), Barbora Tögel (CZ), Jana Vasiljević (BE)
Kurátoři: Veronika Homolová, Barbora Müllerová, Barbora Tögel (Časopis FŮD, CZ)