Artrafika (CZ)

Prezentace

neděle 7. října 2018 14:30


Opuštěná trafika jako umělecký prostor. Starý novinový stánek na pražské Novodvorské ulici, kde se již dávno přestaly prodávat noviny, se stal jedním z center kultury. Jinak nezajímavý sídlištní kout oživil občanský spolek Artrafika výstavami, koncerty, promítáním filmů, místem, kde se scházeli umělci a lidé, kterým není veřejný prostor lhostejný.
Projekt představí Filip [Fylyppos] Zatloukal (CZ).