Alien in Bohemia (BD) – Czech Observation from an Alien

Výstava

sobota 12. října 2019 14:30


„Alien in Bohemia" (Cizinec v Česku) je pseudonym komiksového tvůrce Soumika. Autor v současné době studuje magisterský stupeň na Fakultě nukleární vědy ČVUT v Praze, kde žije od května 2017. Komiks začal publikovat od poloviny roku 2018 pod pseudonymem „Alien in Bohemia” na Instagramu. Svoje digitální kresby komentuje anglicky s občasným použitím českých výrazů. Prostřednictvím komiksových stripů, kreslených vtipů a grafiky sdílí umělec s českou společností její kulturu, jídlo, jazyk, humor a lidi. Kresbami přibližuje obvykle všední až obyčejná témata z českého života, z pohledu cizince však se smyslem pro humor. Umělcova posedlost po vyprávění příběhu a chápání českých reálií mu pomáhají zachytit to, co se děje kolem něj v České republice. Navzdory vlastní extrovertní povaze je autor ve svém online projevu velmi opatrně zachází s vlastní totožností a raději za sebe nechává promlouvat své dílo.


Jelikož festival probíhá v České republice, vystavený výběr byl připraven s důrazem na „českou povahu” a pro české publikum s nadějí, že se s nimi český divák ztotožní. Skrze komiks tak umělec komunikuje s Čechy a Čechům vysvětluje svoje zdramatizovaná pozorování. Zároveň si vlastní povědomí o „českých věcech” mohou utvořit i cizinci žijící v Česku. Vystavené práce sestávají z různých komiksů a kresebných záznamů, součástí vystavené kolekce jsou také skicy z každodenního života Pražanů.